Symbol zacisku (końcówki):

Położenie symboli

Symbol można obracać o 900, 1800, 2700 lub stosować odbicie lustrzane aby zredukować załamania lub przecięcia.

Inne kąty obrotu muszą być uzasadnione

np. w obwodach trójfazowych:

    

Jeśli symbol jest ukierunkowany to obrót nie powinien wprowadzać niejasności i zmieniać sensu układu:

Określanie położenia symbolu

Za pomocą siatki prostokątnej :

Gęstość zależna od potrzeb

Skok podziałki  25....75 mm

OPIS SYMBOLI

Zasady tworzenia opisu:
Tablice ostrzegawcze:
Opis (symbole) na sprzęcie

Ogólne zalecenia

Lokalizacja opisu

Treść opisu

Oznaczenia alfanumeryczne (literowo-cyfrowe)

obiekt obowiązujące spotykane
przewody fazowe
L; L1, L2, L3, N
(ABC, RST)
końcówki fazowe
U, V, W, N
(ABC, X, Y, Z, O)
końcówki wirnika

K, L, M, N

(X, Y, Z, O)
uzwojenia transformatora.
A, B, C, N
 
pierwotne-początek
1A1, 1B1, 1C1
 
pierwotne-koniec
1A1, 1B2, 1C2
 
wtórne-początek
2A1, 2B1, 2C1
 
wtórne-koniec
2A2, 2B2, 2C2
 
przekładnik U
M, N, m, n
 
przekładnik I
K, L, k, l
 
silnik
M
S
generator
G
P
transformator
T
Tr
dioda
V
D
tranzystor
V
T
półprzewodniki
V
 
dławik
L

łącznik w torze głównym
Q
K,Ł,P,Od
łącznik w torze pomocniczym
S
 
bezpiecznik
F
B
kondensator
C
K
element binarny
D
L
przekaźnik
K
S,A
układy scalone analogowe
N
U,US
Oznaczenie alfanumeryczne musi zawierać literowe oznaczenie identyfikacyjne i kolejny numer (np. zestawieniowy).

Opis alfanumeryczny może być bardziej rozbudowany:

Sekcje oznaczenia alfanumerycznego i znaki rozróżniające:

1

2

3
4
układ
miejsce
element
punkt przyłączenia
=
+
-
:
A+N w sekcji 3 jest wymagane:
-
A
N
AN
znak
obiekt
nr
funkcja

Przykłady oznaczania końcówek

Szablon oznaczenia

XAN

X-grupa

A-element

N-numer

Oznaczenie skrócone

1W11  =  1.11  =  111

Opis alfanumeryczny tworzy się przy użyciu dużych liter i dużych cyfr.

np. R1 , C2 , K3

ale nie: ( R1 , C2 , K3 )

Dozwolone są indeksy skrótowe, np:

Rwe , UN , Umax

Identyfikacja linii połączeniowych.

Oznaczenia lub symbole identyfikacyjne zamieszcza się względem symbolu linii:

Grupowanie linii

Zaleca się grupowanie linii równoległych wg ich funkcji (dla n>4)

Dążyć do nie więcej niż 3 linie w grupie.

Redukcja kreślonych połączeń

W razie potrzeby umieszczenia większej liczby równoległych linii połączeń przez duży obszar rysunku, w części nie ulegającej zmianie można je zastąpić pojedynczą linią na jeden z poniższych sposobów.

Jeśli wzajemne położenie linii nie ulega zmianie grupę linii można zastąpić pojedynczą linią.

Jeśli wzajemne położenie linii ulega zmianie należy dodatkowo zamieścić opis.

Przykład dopuszczalnego pominięcia symbolu grupy linii połączeń.

 

Oznaczenia kodowe

Oznaczenia kodowe zastępują opis słowny.

Występują jako:

Oznaczenia wartości pojemności i rezystancji

Znormalizowane ciągi liczbowe

PN-80/T-02003

Ciągi Exxx - geometryczne

xxx - liczba wyrazów w jednej dekadzie

np. ciągi:

E24: 10-11-12-13-15-16-18-20-24-27-30-33-...

E12: 10-12-15-18-20-27-33-...

E6: 10-15-22-33-...

Uzupełnione o mnożnik 10-1 wyznaczają wartości rezystancji pojemności produkowanych elementów:

1,0-1,5-2,2-3,3-4,7 - ...

Oznaczenie kodowe rezystancji rezystorów

Wartość
Oznaczenie kodowe
0,1
R10
0,15
R15
1,5K
1R5
1K
1k0
2,2K
2k2
2M
2M0

Opis rezystorów z użyciem barwnego kodu paskowego

Tylko do opisu na elementach.

10 barw do oznaczania cyfr od 0 do 9 oraz 2 barwy do oznaczania tolerancji.

KOLOR
CYFRA
WYKŁADNIK
TOLERANCJA
czarny
0
0
-
brązowy
1
1
1%
czerwony
2
2
2%
pomarańczowy
3
3
-
żółty
4
4
 
zielony
5
5
0.5%
niebieski
6
6
0.25%
fioletowy
7
7
0.1%
szary
8
8
-
biały
9
9
-
srebrny
-
-2
10%
złoty
-
-1
5%
brak
-
-
20%

A - pierwsza cyfra

B - druga cyfra

C - wykładnik liczby 10 (10C - mnożnik)

D – tolerancja

Wartość rezystancji = (10A+B)10C [ohm]

Oznaczenie pojemności kondensatorów

Wartość
Oznaczenie kodowe
8,2 pF
8p2
4,5 nF
4n5
0,22 F
22
Literowe oznaczenie tolerancji (PN-75/T-02052)

D :      0,5 pF

J:        5%

G:       2%

Przykład

8,2 pF 0,5 pF    =       8p2D

97,6 k2%      =       97k6G      

Kodowanie dat produkcji

PN-76/T-02080

Kod dwuznakowy

Rok: 1997-J ; 1998-W; ... ; 1990-A ; ...

Miesiąc: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,N,D

Przykład

grudzień 1977      =       JD

listopad 1984       =       SN

kod czteroznakowy

Dwucyfrowe oznaczenie roku i kolejnego tygodnia

Przykład

5 tydzień 1985     =       8505

inne

Dopuszczalne są też formaty:

rr-mm-dd

rrrr-mm-dd

Kodowanie barw przewodów

PN-74/T-90201

PN-74/T-90204