Powitanie

Na swojej stronie domowej wita Was ...

dr inż. Jacek Łyp
adiunkt w Instytucie Elektroenergetyki
Politechniki Częstochowskiej
email: jackrat@el.pcz.czest.pl